Strona główna

WebQuest „Ziemia Święta – śladami Chrystusa” przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. 
Czas wykonania projektu – 3 tygodnie.


Autor projektu: Agnieszka Śledź